Ny ekspansjon i Murmansk for REINERTSEN

201509_ny-ekspansjon-i-murmansk-for-reinertsen
Foto: REINERTSEN


REINERTSEN NWR, Murmansk ble etablert i 2005. De første 10 årene har vi hatt mest fokus på fabrikasjonsvirksomheten og har utviklet verftet til et topp moderne anlegg. På det meste arbeidet 500 personer med fabrikasjon på Abram-mic.

De siste par årene har vi måttet redusere kapasiteten i Murmansk bl.a. på grunn av vanskelige markedsforhold i Russland og Norge.

Nå ser vi igjen nye muligheter for organisasjonen i Russland, men denne gangen er fokuset på Engineering. REINERTSEN har hatt et mindre ingeniørkontor i Murmansk i åtte år. Bedriften ønsker nå å utvide Engineering-avdelingen til et større flerfaglig ingeniørkontor. Dette blir det første av sitt slag i Nord-Russland. Ekspansjonene er begrunnet med behovet for økt konkurransekraft innen Engineering i det norske og internasjonale markedet, men også fordi bedriften ser muligheter i det russiske markedet for engineeringtjenester.

På litt sikt ser vi også muligheter for å ekspandere Fabrikasjons-avdelingen i Murmansk. Markedet vil igjen være medvirkning i gjennomføring av REINERTSENs olje&gass-kontrakter.

I tillegg vil Murmansk sannsynligvis bli sentral i kommersialisering av REINERTSENs nye teknologi for hydrogenproduksjon og CO2-fangst. Ved fabrikasjonsanlegget på Abram-mic vil bedriften produsere standardiserte separatorer for verdensmarkedet. Denne virksomheten vil sammen med olje&gass-prosjekter gi en sterk basis for videre utvikling i Murmansk.

Artikkel ligger også på Generalkonsulatets nettside:

http://www.norvegia.ru/Norsk/Ambassade-og-konsulater/GKMurmansk/Team-Norway/Ny-ekspansjon-i-Murmansk-for-REINERTSEN/#.VfktJU3ouUk
Design: HK, CMS: Wondercode