Ny kontrakt - REINERTSEN AS skyter blink med Pil & Bue

REINERTSEN AS er tildelt en 5-årskontrakt av VNG Norge AS for «Owners Engineering» i forbindelse med utvikling av subsea-feltet Pil & Bue i Norskehavet. VNG Norge er et heleid datterselskap av Verbundnetz Gas AG, et stort energiselskap med hovedkontor i Tyskland.

REINERTSEN AS er tildelt en 5-årskontrakt av VNG Norge AS for «Owners Engineering» i forbindelse med utvikling av subsea-feltet Pil & Bue i Norskehavet. VNG Norge er et heleid datterselskap av Verbundnetz Gas AG, et stort energiselskap med hovedkontor i Tyskland.
 
REINERTSEN vil dels jobbe integrert med VNGs organisasjon i Stavanger og Oslo, og dels i egne kontorer. Kontrakten omfatter alle prosjektfaser fra og med tidligfase og helt frem til planlagt oppstart av Pil & Bue-feltet. REINERTSEN vil jobbe som kundens høyre hånd i forbindelse med etablering av utbyggingsløsning og prosjektgjennomføring.
 
VNG har lang erfaring med gassprosjekter på land, men dette er første gang at selskapet er utbyggingsoperatør på en offshore feltutbygging.
 
REINERTSEN vil levere ingeniørtjenester relatert til subsea, infrastruktur, produksjonsskip og plattform-modifikasjoner. 
 
For REINERTSEN er dette et veldig interessant og spennende oppdrag ved at VNG representerer en ny type kunde som vil etterspørre en stor bredde av tjenester knyttet til utbyggingen av Pil & Bue-feltet. 
 
Kontrakten vil bli ledet fra REINERTSENs Subsea-kontor i Asker, men hovedkontoret i Trondheim vil også være tungt involvert.
 
Kontraktssummen er bl.a. avhengig av endelig konseptvalg og er derfor ikke fastsatt på nåværende tidspunkt, men selskapet tror det vil bli et betydelig prosjekt på noe sikt.

REINERTSEN AS er nå et rent olje og gass-leverandørselskap, etter fisjonering og salg av landbaserte aktiviteter og organisasjon. Det nye prosjektet bidrar til å sikre arbeid til firmaets ansatte.
Ny kontrakt - REINERTSEN AS skyter blink med Pil & Bue
Ny kontrakt - REINERTSEN AS skyter blink med Pil & Bue

Design: HK, CMS: Wondercode