REINERTSEN bygger om raffineriet på Mongstad

REINERTSEN skal bygge om raffineriet på Mongstad til å produsere lavsvovel autodiesel, samt øke kapasiteten med 12 prosent. Kontrakten vil holde 100 - 140 fagarbeidere i jobb de neste to årene, og har en verdi på ca 150 millioner.
- Dette er en viktig kontrakt for oss som vi vant på målstreken i sterk konkurranse. Å få en slik kontrakt i den situasjonen bransjen er nå, er svært gledelig. Vi har jobbet lenge for å sikre dette oppdraget, sier direktør for forretningsutvikling i REINERTSEN olje og gass, Geir Suul. 

FEED-studien, detaljstudien og innkjøp er gjennomført av Gøteborgkontoret, og med denne kontrakten på plass er Mongstad Revamp Unit 800 prosjektet et fullstendig in-house EPCI-prosjekt for REINERTSEN.

Bedre og mer diesel.
Prosjektet er et såkalt Revamp-prosjekt hvor REINERTSEN går inn og modifiserer raffineriet. Statoil ønsker å øke produksjonen fra 94 tonn i timen, til 105 tonn i timen. I tillegg skal REINERTSEN redusere svovelinnholdet ned til 0,01 promille, eller 10 ppmwt som er Euro5 EU-kravet til autodiesel.

Høy aktivitet
Mye av byggeaktiviteten vil foregå under normal fabrikkdrift. Nedstengning er planlagt i to trinn. Først med en kort stopp i september, før en større operasjon er planlagt i løpet av høsten 2016. Da vil mye arbeid gjennomføres av 60 av REINERTSENs fagarbeidere over to uker. Prosjektleder er Øystein Rognes.

Prosjektet skal øke reaktorens størrelse ved å øke katalysatorvolumene, øke varmeintegrasjonen og dieseltanken for blanding og lagring. 80 av REINERTSENs fagarbeidere ved verftet i Orkanger bygger også en helt ny høytrykkseksjon med to reaktorer, ti varmevekslere og en varmeseparator. I tillegg bygges en mindre varmeveksler for å bedre varmeintegrasjonen med en annen enhet (Unit 600), og ytterligere to vekslere skiftes grunnet trykkfall. Totalt er det altså snakk om 3 reaktorer og 14 varmevekslere.


Les saken i Adressa her

Design: HK, CMS: Wondercode