REINERTSEN er tildelt studier på Njord-plattformen i Norskehavet

REINERTSEN er av Statoil tildelt to studier på Njord for oppkobling av funnene Pil&Bue og Snilehorn. Arbeidet omfatter nødvendige modifikasjoner på eksisterende prosessanlegg på Njord A.

Pil&bue-funnene ligger på 324 meters vanndyp ca. 40 km fra Njord, Studien forutsetter et subsea produksjonsanlegg koblet til prosessanlegget på Njord A. Studien for Pil&Bue er en mulighetsstudie (klasse B).

Snilehornfunnet ligger på Halten/Dønna-terassen ca. 16 km fra Njord. Studien forutsetter et subsea produksjonsanlegg koblet til prosessanlegget på Njord A. Studien for Snilehorn er en konseptstudie (klasse C).

Arbeidet skal utføres i Trondheim og vil sysselsette 35 personer frem til sommeren.


201502_njordpilbue_snilehorn_statoil-asa
Ill. kilde Statoil ASA. 
Ill. kilde Statoil ASA
Ill. kilde Statoil ASA

Design: HK, CMS: Wondercode