REINERTSEN og Siemens har signert kontrakt med Statnett

Reinertsen har sammen med partner Siemens, signert kontrakt med Statnett om forsterkning av sentralnettet på Sør-Vestlandet. Arbeidet har en verdi på en halv milliard kroner og igangsettes i oktober 2015 . Reinertsens andel er halvparten av dette. Avtalen er et viktig ledd i prosjektet ”Vestre Korridor” til Statnett, og oppgraderer sentralnett- forbindelsen fra 300 kV til 420 kV mellom Kristiansand og Sauda. Statnett har beregnet totalkostnaden for prosjektet til mellom åtte og ti milliarder kroner. Reinertsen og Siemens skal oppgradere og bygge fire store transformatorstasjoner i Kvinesdal, Ertsmyra, Saurdal og Sauda. 

- Vi er svært stolte over å være med på å bygge den elektriske motorveien i Norge som legger grunnlaget for utveksling av fornybar kraft mellom Norge og Europa, samt sikrer forsyningen i Norge. God integrasjon med utenlands forbindelsene vil medføre lavere CO2-utslipp og legge til rette for økte investeringer innen fornybar kraftproduksjon. Dette er et godt fundament for et grønnere Europa, sier Nils Klippenberg, divisjonsdirektør i Siemens.

Vi er stolte av å jobbe for en proff aktør som Statnett. Denne kontrakten er et resultat av tett og godt samarbeid mellom to viktige kompetansebedrifter i Midt-Norge, et samarbeid vi regner med å se mer til også i tiden fremover, sier Kristian Reinertsen, direktør i Reinertsen AS. 

-Her viser Reinertsen og Siemens at vi sammen er meget konkurransedyktige. Dette prosjektet er svært viktig i oppgraderingen av sentralnettet i Norge, og vi håper på flere prosjekter som dette fremover, sier Direktør for Anlegg i Reinertsen, Anton H. Husøy

Gjør fremtiden elektrisk

Avtalen er en såkalt EPC kontrakt som omfatter komplette bygg, og Siemens vil prosjektere, levere og installere elektroinstallasjonene, mens Reinertsen har ansvaret for prosjektering og bygging av infrastruktur, fundamenter og bygg. Samtidig som denne kontrakten signeres, er Siemens i sluttfasen med arbeidet på syv tilsvarende transformatorstasjoner mellom Ørskog og Sogndal på Vestlandet.


Unik kompetanse og gjennomføringsevne

- Vi i Reinertsen gleder oss til både engineering og bygging. Ingeniørene våre er som best når det behøves dybdekunnskap fra prosjektering til utførelse. I denne typen totalprosjekt har vi en unik posisjon til å finne de beste løsningene. Vi ser frem til å jobbe med Siemens og deres dyktige prosjektstab, sier Anton H. Husøy

- Siemens har et miljø i Norge som har unik kompetanse for design, analyse og bygging av store elektrifiseringsløsninger. Selskapet er verdensledende både med sin teknologi for overføring av kraft fra land for elektrifisering av olje- og gassoperasjoner til havs, samt landbaserte anlegg designet for høye spenningsnivåer. Slike prosjekter er krevende, men sammen med Reinertsen vil vi også få en gjennomføringsevne som vil sikre prosjektet kvalitet, fokus på HMS og god fremdrift, sier Nils Klippenberg, divisjonsdirektør i Siemens. 

Les Adressas oppslag her.

Fra venstre: Anton H. Husøy, anleggsdirektør REINERTSEN, Elisabeth Vike Vardheim konserndirektør Statnett og Nils Klippenberg konserndirektør Siemens, signerer avtalen som skal sikre kraft til Europa. (foto: Siemens)
Fra venstre: Anton H. Husøy, anleggsdirektør REINERTSEN, Elisabeth Vike Vardheim konserndirektør Statnett og Nils Klippenberg konserndirektør Siemens, signerer avtalen som skal sikre kraft til Europa. (foto: Siemens)

Design: HK, CMS: Wondercode