REINERTSEN tester CO2-rensing på Tjeldbergodden

REINERTSEN har med hjelp fra SINTEF utviklet en helt ny teknologi som kan gjøre gasskraft utslippsfri og forsyne hydrogenbiler med klimavennlig hydrogen. Med støtte fra Gassnova bygger REINERTSEN et pilotanlegg i industriell skala på Tjeldbergodden. Pilotanlegget produserer hydrogengass til bruk i eksempelvis gasskraftverk.

- Vi har funnet en teknologi som kan revolusjonere verdens hydrogenproduksjon, sier Torkild Reinertsen.

Metallet palladium er nøkkelen som virkelig kan gjøre gass ren og løfte bruken av hydrogenbiler. Reinertsen bruker syltynne membraner av palladium til å produsere hydrogengass fra naturgass. Prosessen separerer ut ren CO2, til lagring eller til økt utvinning av olje. Slik gjør Reinertsen norsk gass klimavennlig.

- Da Reinertsen hadde prosjekt på Mongstad så jeg at det var moden CO2-teknologi med begrenset utviklingspotensial som ble trukket frem. Derfor bestemte jeg meg for å kontakte Nils A. Røkke, klimadirektør i Sintef. Sammen rotet vi rundt i verktøykassen deres til vi fant palladium-sporet. Jeg er utdannet doktoringeniør selv og følte at det kunne være potensiale i denne teknologien, forteller Reinertsen.

Dette var tre år siden, og nå bygges et test-anlegg på metanolanlegget på Tjeldbergodden. Reinertsen berømmer Statoil for de stiller deler av anlegget til disposisjon.

- Det har vært en fantastisk reise og nå gleder vi oss til å teste på Tjeldbergodden, forteller Reinertsen. Noe av bakgrunnen for at Statoil viser oss denne tilliten er at de generelt ser det som viktig å støtte initiativ som kan bringe CCS teknologier videre mot kommersialisering. Det at vi har hatt Vedlikehold- og Modifikasjons-kontrakten for Tjeldbergodden i 20 år, gjør at vi vet hvordan vi skal jobbe sikkert i anlegget, og hvordan kravene til testanleggets teknisk sikkerhet skal ivaretas, sier Reinertsen.

Ren gasskraft og hydrogen som drivstoff

Teknologien som REINERTSEN og SINTEF utvikler, fanger CO2 før forbrenning. Gasskraftverket slipper derfor ut kun vanndamp. Teknologien forventes å være meget konkurransedyktig og kan benyttes til mer enn å rense CO2 i gasskraft. Prosessen produserer nemlig hydrogen fra naturgass på en helt ny måte.

– Vi bygger et anlegg som produserer hydrogen. Det er et hot tema for tiden. Flere bilfabrikanter serieproduserer hydrogenbiler, og vi ser at transportsektoren potensielt kan bli et veldig stort marked. I tillegg finnes det et marked for hydrogen i petrokjemi og raffinering, sier Torkild Reinertsen.

Hydrogenbiler bruker hydrogen i såkalte brenselceller. Eksosen fra en hydrogenbil er kun rent vann. Toyota lanserte sin første serieproduserte hydrogenbil Toyota Mirai i år.

Hydrogenproduksjon skjer i dag fra naturgass. Problemet er at Hydrogen er dyrt å produsere. Reinertsen vil med sin prosess bedret økonomien betraktelig, og fanger samtidig CO2en.

 

Klart for salg i løpet av 2016

Med pilotanlegget testet i et industrianlegg for naturgass fremskynder Reinertsen full kommersialisering med nesten et helt år, og kan nå markedet allerede i 2016 hvis alt klaffer.

- Reinertsen gjør anlegget enkelt å produsere og installere ved å bygge hele anlegget i en 40 fots standard container. Testmodulen vil ha et membranareal på tre kvadratmeter.Les Adressas artikkel her
REINERTSEN tester CO2-rensing på Tjeldbergodden
REINERTSEN tester CO2-rensing på Tjeldbergodden

Design: HK, CMS: Wondercode