REINERTSEN tildelt kontrakt på Johan Sverdrupfeltet

REINERTSEN AS, er tildelt en 4,5 års kontrakt med Statoil på engineering og oppfølging av olje- og gass eksportrørledninger fra Johan Sverdrupfeltet til land. Johan Sverdrup er blant de største oljefeltene på norsk sokkel noensinne, og vil være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Feltet ligger ca. 140 km vest for Stavanger.


Oljen fra Johan Sverdrup skal ilandføres til Mongstad i en 26 mil lang 36`` rørledning til havs og en ca. 1 mil lang landrørledning siste del inn til Mongstad. Gassen skal eksporteres i en 16 mil lang 18`` rørledning til Kårstø. Gasseksportrøret knyttes til Statpiperøret vha en T-kopling like utenfor Karmøy.

Den største utfordringen i prosjektet ligger i kryssingen av Fedjeosen, en 20 km lang seksjon av oljerørledningen som krysser en dyprenne øst for Fedje med et vanndyp på 580 m og med svært ujevn sjøbunn.

I tillegg til overordnet prosjekterings- og systemansvar for  rørledningene inkl. landfall skal vi prosjektere en ventilstasjon (SSIV)  ved Johan Sverdrup, en endemanifold (PLEM) ved oppkoplingen til Statpipe og en T-kopling for fremtidig bruk. Videre skal vi utføre engineeringassistanse og verifikasjon i forbindelse med landrøret.

Kontrakten har en varighet på 4,5 år og cirka 25-30 ingeniører i REINERTSEN skal arbeide med prosjektet.

Kontrakten ble vunnet i hard konkurranse med norske og utenlandske selskaper.

REINERTSEN har over 30 års erfaring med subsea rørledninger og undervannsanlegg, men dette er en av de største kontraktene av denne typen. Firmaet har jobbet med tidligere faser av det samme prosjektet i litt over et år, for Statoil.

Det er godt å bli vist tillit også ved denne tildelingen, særlig i et midlertidig trått olje&gass marked.

PDF av Adressas artikkel om kontrakten
Les Adressavisas oppslag her.


Design: HK, CMS: Wondercode