REINERTSEN tildelt oppdrag på Brage for Wintershall

REINERTSEN er av Wintershall tildelt et prosjekt på Brageplattformen. Arbeidet knytter seg til gjennomføring av engineering m.m. for oppkobling av en ny produksjonsbrønn på Brage. 
Bragefeltet ligger rett øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen og 125 kilometer vest for Bergen. Havdypet er 140 meter.

Arbeidet skal utføres ved REINERTSENs kontor i Bergen, med Eivind Farestveit Larsen som prosjektleder. Prosjektet vil gå frem til slutten av september i år, og sysselsette 20 personer på det meste.

Arnt Henrik Bjørnevik
Avdelingsleder Prosessanlegg Bergen

Design: HK, CMS: Wondercode