Thora Storm er overlevert med glans!

REINERTSEN overleverte Thora Storm videregående skole til Sør-Trøndelag Fylkeskommune fredag 6. februar.

Skolen taes i bruk i uke 9 og er dimensjonert for 850 elever og 150 lærere og andre ansatte, består av 8332 m2 nytt bygg og 2994 m2 rehabilitert bygg.

REINERTSEN vant prosjektet i en pris- og designkonkurranse sammen med HUS Arkitekter AS, K Lund AS, Argon Elektro AS og Hamstad AS.

Det nye bygget inneholder idrettshall, kantine og store, sentrale fellesareal i tillegg til klasserom og administrasjon. Nybygget er levert etter passivhusstandard og forskriftskravet ble oppfylt med glans.

Våren 2015 ferdigstilles utomhusarbeider som vil gi skolen flotte uteområder.

Det har vært et tett og godt samarbeid med byggherre. Beslutningsveiene har vært korte og effektive. I god samspillsånd  har vi løst utfordringer sammen etter hvert som de har dukket opp. Byggherre har vist handlekraft og vi er svært fornøyd med at samspillsmodellen har fungert som forutsatt. På tross av kort byggetid har vi hatt ro til å fokusere på arbeidet.

 

REINERTSEN er stolte av jobben som er lagt ned, og overleverer et prikkfritt bygg som Sør-Trøndelag fylkeskommune er godt fornøyd med!

Torsdag 26. februar er første skoledag for elever og ansatte i ny skole. Samme kveld er det åpen skole for potensielle nye elever kl. 18-20. Torsdag 12. mars kl. 18-20 er det åpen skole for alle interesserte.

 

Velkommen til den nye skole, vi håper alle blir fornøyde!
201502_thora20storm20ferdigstilt_kirsti20traa2014

Thora Storm er overlevert med glans!
Thora Storm er overlevert med glans!

Design: HK, CMS: Wondercode