Kvalitet og sertifikaterREINERTSEN skal bidra til å skape økte verdier for sine kunder, noe som betyr at vi vektlegger kvalitet i våre leveranser. REINERTSEN har etablert et styringssystem som er i overensstemmelse med gjeldende lovverk og som tilfredsstiller kravene i ISO 9001. Systemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og gyldig for all vår aktivitet.
Styringssystemet er utviklet med bakgrunn i erfaringer REINERTSEN har opparbeidet gjennom ulike prosjekter over mange år. God etterlevelse av styringssystemet sikrer at REINERTSEN utfører arbeidsoppgavene sine på en ensartet måte og i henhold til en gjennomarbeidet prosess. Systemet presenterer våre "beste metoder" til enhver tid, bidrar til kontinuerlig forbedring av vår produktkvalitet og bygger opp under vår kvalitetspolitikk.

Sertifikater

REINERTSEN AS er NS-EN 9001 sertifisert av Teknologisk Institutt Sertifisering AS: Reinertsen 9001
REINERTSEN Divisjon Fabrikasjon er sertifisert iht. NS-EN ISO 3834-2: ISO 9001 3834 2- sertifikat
REINERTSEN AS er sertifisert iht. Trykkdirektivet 97/23/EC modul H: Sertifikat trykkdirektivet
REINERTSEN Divisjon Engineering og Divisjon Fabrikasjon&Installasjon, Orkanger er sertifisert iht. NS-EN ISO 14001:2004: ISO 14001 hovedsertifikat

Leverandørkvalifiseringer

REINERTSEN AS er kvalifisert som leverandør i:

  • Achilles JQS: oljeindustriens leverandørregister i Norge og i Danmark.. 
  • Sellicha: energibransjens leverandørregister i Norden.
Les mer om alle disse på Achilles' nettside.
Design: HK, CMS: Wondercode