Modifikasjon-(V&M)

REINERTSEN er en av de store V&M-leverandørene til olje- og gassindustrien til havs og på land. Vi har vært engasjert i V&M-kontrakter for Statoil siden 1996.
REINERTSEN tilbyr vedlikeholdstjenester relatert til teknisk oppgradering av installasjoner og anlegg. Tjenestene omfatter vedlikehold, driftsstøtte og arbeid utført i perioder med revisjonsstans. Vi dekker hele spekteret av ingeniørtjenester, anskaffelser, konstruksjon, installasjon og ferdigstillelse.

I dag har REINERTSEN ansvaret for følgende installasjoner på norsk sokkel:
  • Heidrun
  • Heimdal
  • Troll A, B og C

I tillegg er vi engasjert i viktige oppdrag på flere landanlegg, og vi har blant annet ansvaret for V&M på Tjeldbergodden. Årlig gjennomfører vi i overkant av 1 million timers arbeid på V&M-oppdrag.

Det som kjennetegner V&M-kontraktene er:
  • Langsiktige kontrakter for å sikre god samhandling mellom kunde og leverandør.
  • Dekker alt arbeid på anlegg/installasjon for alle fag og disipliner.
  • Arbeidet er tett integrert med kundens driftsorganisasjon på land og på havet.
  • Mange prosjekter samtidig - ofte med kort gjennomløpstid.
  • Fortjeneste gjennom gode prestasjoner - hver gang.


› Se prosjektene

 
Design: HK, CMS: Wondercode