Olje og gass

Troll B Z12 Module Project – Class B Study

Troll B Z12 Module Project – Class B Study

› Se prosjektet
› Se alle prosjekt for Olje & Gass
 
REINERTSEN er en veletablert leverandør av prosjekter til olje- og gasselskapene. 
REINERTSENs hovedarbeidsområder innen olje og gass er: 
  • Prosessanlegg på plattform eller på land
-  EPCI  og modifikasjoner
- Vedlikehold og modifikasjoner (V&M)
  • Undervannssystemer (studier, FEED og EPC)
- Produksjonssystemer, prosessering og flow-assurance
- Rørledninger, stigerør og strukturer
  • Fabrikasjon og installasjon av prosessanlegg og konstruksjoner offshore og på land

REINERTSEN gjennomfører prosjekter primært for olje- og gasselskapene. Dette betyr at firmaet gjennomfører mange store og krevende oppdrag som driver frem en rask utvikling av systemer innen prosjektgjennomføring, HMS&KS og IT.

REINERTSEN har opparbeidet omfattende kompetanse og erfaring gjennom 30 år innen undervannssystemer og 20 år innen prosessanlegg og fabrikasjon.

REINERTSEN Olje og gass har kontorer i Trondheim, Bergen, Tjeldbergodden og Murmansk. Firmaet eier og driver i tillegg to offshoreverksteder, ett på Orkanger og ett i Murmansk.

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger
     
    Design: HK, CMS: Wondercode