Olje og gassREINERTSEN tildelt subsea V&M-avtale

REINERTSEN tildelt subsea V&M-avtale

REINERTSEN ble tildelt et testprosjekt for vedlikehold av 4 Flow Modules for Statoil høsten 2015. Prosjektet skulle vurdere hvor kostnadseffektivt vedlikehold kunne gjøres ved å benytte en produktuavhengig leverandør. Statoil tildeler nå REINERTSEN en rammeavtale med opsjoner på 2x3 år. 

› Les mer
Ny kontrakt - REINERTSEN AS skyter blink med Pil & Bue

Ny kontrakt - REINERTSEN AS skyter blink med Pil & Bue

REINERTSEN AS er tildelt en 5-årskontrakt av VNG Norge AS for «Owners Engineering» i forbindelse med utvikling av subsea-feltet Pil & Bue i Norskehavet. VNG Norge er et heleid datterselskap av Verbundnetz Gas AG, et stort energiselskap med hovedkontor i Tyskland.

› Les mer
The Art of Engineering

Kjempekontrakt til REINERTSEN

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år. › Les mer
Ny ekspansjon i Murmansk for REINERTSEN
REINERTSEN bygger om raffineriet på Mongstad

REINERTSEN bygger om raffineriet på Mongstad

REINERTSEN skal bygge om raffineriet på Mongstad til å produsere lavsvovel autodiesel, samt øke kapasiteten med 12 prosent. Kontrakten vil holde 100 - 140 fagarbeidere i jobb de neste to årene, og har en verdi på ca 150 millioner.
› Les mer
REINERTSEN tester CO2-rensing på Tjeldbergodden

REINERTSEN tester CO2-rensing på Tjeldbergodden

REINERTSEN har med hjelp fra SINTEF utviklet en helt ny teknologi som kan gjøre gasskraft utslippsfri og forsyne hydrogenbiler med klimavennlig hydrogen. Med støtte fra Gassnova bygger REINERTSEN et pilotanlegg i industriell skala på Tjeldbergodden. Pilotanlegget produserer hydrogengass til bruk i eksempelvis gasskraftverk.

- Vi har funnet en teknologi som kan revolusjonere verdens hydrogenproduksjon, sier Torkild Reinertsen. › Les mer
REINERTSEN - fremtidens subseaarkitekt

REINERTSEN - fremtidens subseaarkitekt

På UTC-konferansen i Bergen presenterte REINERTSEN Subsea sitt system for subseafabrikker, som er basert på standardmoduler. Det er et forsøk på å få standardisering av subseafabrikker. - Vi i REINERTSEN ønsker å være subseaarkiteksten i fremtiden. Vi vil også være hovedkontraktør for subseautbyggingen, sier Torkild R. Reinertsen til Teknisk Ukeblad.

› Les mer
REINERTSEN tildelt kontrakt på Johan Sverdrupfeltet

REINERTSEN tildelt kontrakt på Johan Sverdrupfeltet

REINERTSEN AS, er tildelt en 4,5 års kontrakt med Statoil på engineering og oppfølging av olje- og gass eksportrørledninger fra Johan Sverdrupfeltet til land. Johan Sverdrup er blant de største oljefeltene på norsk sokkel noensinne, og vil være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Feltet ligger ca. 140 km vest for Stavanger.


› Les mer
REINERTSEN tildelt oppdrag på Brage for Wintershall

REINERTSEN tildelt oppdrag på Brage for Wintershall

REINERTSEN er av Wintershall tildelt et prosjekt på Brageplattformen. Arbeidet knytter seg til gjennomføring av engineering m.m. for oppkobling av en ny produksjonsbrønn på Brage. 
› Les mer
Photo Marit Hommedal - Statoil

REINERTSEN skal bygge om plattform for 600 mill.

REINERTSEN har signert kontrakt med Statoil på nær 600 millioner kroner for å klargjøre Kristin-plattformen til å ta i mot olje fra Maria-feltet. Arbeidet skal utføres i Trondheim og sysselsetter 120 mennesker frem til prosjektet ferdigstilles i 2018.

› Les mer
Ill. kilde Statoil ASA

REINERTSEN er tildelt studier på Njord-plattformen i Norskehavet

REINERTSEN er av Statoil tildelt to studier på Njord for oppkobling av funnene Pil&Bue og Snilehorn. Arbeidet omfatter nødvendige modifikasjoner på eksisterende prosessanlegg på Njord A.

› Les mer
Design: HK, CMS: Wondercode