Troll B Z12 Module Project – Class B Study

  •  
 
B-studie der konseptløsning for økt gassproduksjon på Troll B skal vurderes. Studien omfatter bygging og installasjon av ny modul, Z12, og integrasjonsarbeid mot eksisterende produksjonsutstyr.
Målet med studien er å:
- Installere en ny prosessmodul (Z12) for å øke kapasiteten på gassproduksjonen fra 10 til 15 MSm3/d for å møte den økte oljeproduksjonen fra Troll Vest
- Lage beslutningsgrunnlag med hensyn til valg av ny produksjonsmanifold, alternativt se fasesplitter
- Lage beslutningsgrunnlag med hensyn til utnyttelse av eksisterende utstyr
- Sjekke utnyttelsen av eksisterende Z12-dekk
- Vurdere gjennomføringsevne og identifisere risiko

Studien har opsjon på å videreføre prosjektet til C-studie nivå.

Produksjonsstart i 2019.

B-studie i henhold til TR1244 skal leveres 31.10.2014.

Prosjektdata

  • › År: 2014
  • › Kontrakt: B-studie
  • › Verdi: 7,8 mill. NOK

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode