Njord LPP og Hyme

 •  
 •  
 •  
 
Njord LPP og Hyme tie-in, topside-modifikasjoner EPCI.
Njord lavtrykksproduksjon

Trykket i reservoaret på Njord avtar og det eksisterende prosessanlegget tillater ikke for store reduksjoner i innløpstrykk på lavtrykksmanifold.
 
Arbeidsomfanget omfatter ombygging av prosessanlegget for mer effektiv og fleksibel gassbehandling samt lavere innløpstrykk på lavtrykksmanifold. Njord LPP-prosjektet omfattet følgende viktigte endringer i Njord A:
 • Nye rørføringer fra lavtrykk manifold til andretrinnsseparator.
 • Økt gasskapasitet for andretrinnsseparator.
 • Skifte eksisterende tredjetrinnskjøler inklusive nye rør.
 • Skifte eksisterende tredjetrinns-scrubber.
 • Skifte eksisterende tredjetrinnskompressor.
 • Revamping av eksisterende 4.- og 5.-trinnskompressorer.
 • Skifte gasseksportventil.

Hyme topside-modifikasjoner på Njord A

 Oppkopling av Hyme brønnstrøm, injeksjon og kontroll omfattet følgende topside-modifikasjoner på Njord A:

 • Hyme Flowline med tilknytning til høytrykk-, lavtrykk- og testmanifolder.
 • Oppgradering av Njord A testseparator til fiskal standard.
 • Oppgradering av Njord A produsert vannkapasitet.
 • Etablering av gassløft til Hyme brønn og Hyme riserbase.
 • Endring av eksisterende vanninjeksjonsystem.
 • Nytt system for kjemisk injeksjon og modifikasjoner på eksisterende kjemiske injeksjonssystem for subsea og topside.
 • Ny subsea hydraulisk power-unit og installasjon av nytt subsea-kontrollsystem.

Kontraktsverdi 470 mill. NOK.

Prosjektdata

 • › År: 2011–2013
 • › Kontrakttype: EPCI
 • › Verdi: 710 mill. NOK

Ledige stillinger


  Se alle ledige stillinger


  Design: HK, CMS: Wondercode