Troll B gassinjeksjon

 •  
 
Troll B gassinjeksjon, topside-modifikasjoner EPCI.
Arbeidsomfanget består av tie-in til eksport av gass, gassinjeksjonslinje, hjelpesystemer i tilknytning og installasjon, en stigerørsbalkong på G40, tie-in til gassinjeksjon riser, en ny teleskopisk kran på kolonnen G40, modifikasjon av eksisterende kontrollsystem inkludert en ny subsea kontrollenhet samt hjelpemoduler.

Arbeidet omfatter engineering, innkjøp, fabrikasjon og offshore installasjonsarbeider. REINERTSEN ble også tildelt Lead Interface Coordinator-rollen med ansvar for koordinering av de andre leverandørene i det totale prosjektet, for eksempel stigerørsinstallasjon og leverandør av subsea-utstyr.
 
Grensesnittene er mot selskapets øvrige leverandører til prosjektet, for eksempel:
 • Plattformdrift.
 • Vedlikeholds- og modifikasjonsleverandør.
 • Leverandør av subsea-system.
 • Rørledninger, stigerør og kontrollkabel.

For Troll B-prosjektet brukte REINERTSEN det web-baserte systemet Seaflex for grensesnittskoordinering. Grensesnittsarbeidet har i hovedsak vært knyttet til balkongdesign og stigerørets belastninger på balkongen.


Kontraktsverdi 325 mill. kroner.

Prosjektdata

 • › År: 2008–2010
 • › Kontrakttype: EPCI
 • › Verdi: 325 mill. NOK

Ledige stillinger


  Se alle ledige stillinger


  Design: HK, CMS: Wondercode