Heimdal New Power Generator (HNPG)

 •  
 
EPCI-kontrakt for ny gassbasert generatorpakke for Heimdal-plattformen.
Tidsplan: 2006-2010

Arbeidsomfang:
 • En generatormodul (600 tonn) med en ny turbindrevet generator for å erstatte den viktigste kraftproduksjonen på HeimdalEksisterende KG5-enheter skal brukes som back-up
 • Minimum elektrisk effekt: 10 mW under ugunstige forhold med termisk nedbrytning og degradert gassturbin
 • Den nye generatormodulen skal installeres på sørsiden av modul M20
 • Offshore tungløft med HLV Saipem S7000
 • Gassturbin basert på teknologi med tørre, lave utslipp (DLE). Kjøres kun på tørrgassdrivstoff
 • Spillvarmevarmegjenvinning, for varm olje (hot-oil), er inkludert som et alternativ
Strømgeneratorpakken ble anskaffet fra Nuevo Pignone under rammeavtale med Statoil. Kontrakten ble forhandlet frem av Statoil og deretter overført til REINERTSEN som ble ansvarlig for leveransen og all oppfølging inkludert QC og FAT.

Prosjektet ble gjennomført med ledelse og prosjektering utført i Trondheim. Prefabrikasjon ble utført i Murmansk, Russland og modulbygging og -montering ble utført i Orkanger.

 
Kontraktsverdi 710 mill. NOK.

 

Prosjektdata

 • › År: 2006-2010
 • › Kontrakttype: EPCI
 • › Verdi: 710 mill. NOK

Ledige stillinger


  Se alle ledige stillinger


  Design: HK, CMS: Wondercode