Heimdal Extended Life Modification Portfolio EPCI

  •  
 
Heimdal er gassenter for prosessering og distribuering av gass. Heimdal har vært i produksjon siden 1985, men er nå primært et prosessanlegg for andre felt. Boretårnet har ikke vært i bruk siden 1990-årene. Statoil ønsker å utvide levetiden på Heimdal. Slik kan Statoil prosessere ytterligere produksjon fra omkringliggende felt. Prosjektet har derfor fått navnet "Heimdal Extended Life".
I kontrakten har REINERTSEN EPCI-ansvaret for to delprosjekter på den integrerte stålplattformen.

Vi skal fjerne boretårnet med tilbehør, en samlet vekt på 1 000 tonn. Boreanlegget som består av derrick og boremodul vil fjernes ved hjelp av et tung-løfteskip. I fremtiden skal dette området gi plass for midlertidige modulariserte borefasiliteter.

Heimdal har begrenset livbåtkapasitet og trenger nye livbåter snarest mulig for å dekke alle planlagte fremtidige aktiviteter. Livbåtene skal skiftes ut med tre nye moderne båter. Den nye strukturdelen veier flere hundre tonn. REINERTSENs arbeidsomfang inkluderer engineering, fabrikasjon, pre-montering og installasjon av nye livbåtramper.

Prosjektdata

  • › År: 2012-2014
  • › Kontrakttype: EPCI
  • › Verdi: 300 mill. NOK

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode