Heidrun LPP

  •  
 
Lavtrykksprosjektet på Heidrun skal sørge for at Statoil får produsere mer olje fra brønner der trykket er fallende eller vannmengden er økende. Prosjektet skal få dette til ved å rute slike brønner til testseperator B for å operere denne ved lavt trykk.
Hovedbestanddelen av prosjektet er utskifting av lavtrykkskompressoren samt oppgradering og modifisering av tilhørende utstyr som må til for å rute brønnene til testseparator B.

REINERTSEN har arbeidet med dette prosjektet siden 2011 og leverte en C-studie til Statoil i 2012. REINERTSEN fikk oppgaven å bringe prosjektet gjennom FEED, detaljprosjektering og gjennomføring. Prosjektet skal overleveres til Statoil i løpet av 2014.


Prosjektets prognoer viser at det vil gå med til sammen ca. 500 000 timer for å gjennomføre prosjektet og kostnadsprognosen viser MNOK ca. 600.

Prosjektet er et avrop under eksisterende V&M-kontrakt som REINERTSEN inngikk med Statoil i 2010. Prosjektet er organisert og kjøres som et EPCI-prosjekt (Engineering, Procurement, Construction and Installation). Installasjon, ferdigstillelse og utprøving utføres av et integrert team sammen med Statoil (ICC-modellen).
Prosjektdata

  • › År: 2012-2014
  • › Kontrakttype: EPCI
  • › Verdi: 600 mill. NOK

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode