Oseberg Delta 2

  •  
 
Utbyggingskonseptet for Oseberg Delta 2 er en undervanns "tie-back" til Oseberg feltsenter hvor ny undervanns infrastruktur knyttes opp til eksisterende undervanns delta-infrastruktur for produksjon som vist nedenfor.
Oseberg Delta 2 utbyggingen består av to nye brønnrammer med oppkopling til Oseberg Feltsenter. REINERTSEN utfører "topside" modifikasjoner knyttet til forsyningen av eksportgass til Tune Flowline 2 og tilhørende sikkerhetssystemer.

Arbeidet utføres som en EPCI-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction og Installation). Installasjon og ferdigstillelse utføres av et integrert team sammen med Statoil (ICC-modell).

Kontrakten utføres som en ICC-pilot. Dette betyr at REINERTSEN er ansvarlig for arbeidsforberedelse ved hjelp av SAP og ProCoSys, inkludert utstedelse av arbeidsordre med MTO'er, basert på innspill fra REINERTSENs system for detaljprosjektering. Offshorearbeidet utføres av REINERTSEN og ICC-organisasjonen som består av personell fra REINERTSEN og Statoil. 

REINERTSEN stiller med nødvendig personell og utstyr, og utfører alle nødvendige aktiviteter som administrasjon, planlegging, prosjektering, anskaffelser, prefabrikasjon, offshore arbeid, logistikk, grensesnitthåndtering, preservering, mekanisk ferdigstillelse, igangkjøring og LCI. Det er fokusert spesielt på leveranse av LCI i løpet av hele prosjektfasen.

Prosjektet gjennomføres med ledelse, prosjektering og innkjøp i Trondheim. Fabrikasjon utføres i hovedsak i REINERTSENs verksted i Murmansk. Noe fabrikasjon utføres i REINERTSENs verksted på Orkanger.

Kontrakten ble tildelt i mai 2013 og er planlagt ferdig to år senere. Offshore-installasjonen startet i januar 2014.
oseberg-delta-2

Prosjektdata

  • › År: 2013–2015
  • › Kontraktstype: EPCI
  • › Kontraktsverdi: ca. 400 mill. NOK

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode