P12 pipeline engineering and services detail engineering

  •  
 
REINERTSEN gjorde detaljdesign av P12-rørledningen fra Troll A til Kollsnes.
Prosjektbeskrivelse
På grunn av redusert trykk i reservoaret besluttet Statoil å installere en tredje rørledning for å opprettholde gassleveransene fra Troll-feltet. Det nye røret benevnes P12 og knytter rørledningen fra Troll til Kollsnes. I landfallet er P12 knyttet til et vertikalt stigerør som stikker opp fra sjøbunnen, og ledes via en undersjøisk tunnel til terminalen på Kollsnes.'

P12-rørledningen ble trukket inn til Troll A-plattformen via en rørsluse på 300 meters vanndyp. Oppkoblingen mot Kollsnes ble gjort med en ca. 155 m lang tie-in-spool på ca. 160 meters vanndyp. Ekspansjonsdesignet på den varme enden av røret ved Troll A ble løst ved å legge røret i kurver og ved bruk av motorstøtter.

REINERTSENs arbeidsbeskrivelse
REINERTSEN gjorde detaljdesign av P12-rørledningen. Dette innbefattet veggtykkelsesberegninger, installasjon, materiallister, stabilitets- og ekspansjonsanalyser. Videre: inntrekking av røret til Troll A, spool-design, sjøbunnsintervensjon, design av krysninger av andre rør, T-avgreining, glassfiberbeskyttelse av T-avgreining. REINERTSEN var også involvert i koordinering av arbeidene mellom forskjellige installasjonsentreprenører, og utførte engineeringsstøtte til Statoils prosjektorganisasjon.

Prosjektdata

  • › År: 2009–2012
  • › Kontraktstype: Engineering
  • › Oppdragsgiver: Statoil

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode