Gorgon og Jansz upstream project

  •  
 
REINERTSEN gjorde detaljdesign av tilkoblingsrør og detaljberegning av rørendeavslutninger.
Prosjektbeskrivelse
Gorgon- og Janz-feltene er ett av verdens største naturgassprosjekter. Feltene ligger ca. 130 km utenfor nordvestkysten av Australia, og ligger på henholdsvis 250 m og 1 350 m vanndyp.

REINERTSENs arbeidsbeskrivelse
REINERTSENs kontrakt innbefatter detaljdesign av 45 tilkoblingsrør (tie-in-spooler fra 4" til 34") og detaljberegning av 12 rørendeavslutninger (PLET). PLET'ene hadde en samlet vekt på ca. 1 700 tonn. REINERTSEN utførte også etterregning av tie-in-systemene etter installasjon.

Prosjektdata

  • › År: 2009–2012
  • › Kontraktstype: Engineering
  • › Oppdragsgiver: GE Oil & Gas (Chevron)

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode