Ormen Lange Mid North

 •  
 
Ormen Lange Mid North omfatter detalj- og oppfølgingsengineering for rørledninger og kabel.
Prosjektbeskrivelse
Mid North-prosjektet er en tie-back av Template C til eksisterende gasstransporsystem fra Ormen Lange-feltet til Nyhavna. Tilknytningen til eksisterende installasjoner skjer via en 30" PLET til den eksisterende template B som ligger ca. 5, 5 km sør for template C. Vanndypet i området er fra 850 m til 925 m. Rørledningssystemet består av 2x12" produksjonsrør, 6 5/8" MEG-rør og en kontrollkabel. På grunn av Storeggaraset er sjøbunnen i området svært ujevn med både myk og fast leire spredt utover området.

REINERTSENs arbeidsomfang
REINERTSEN har utført detalj- og oppfølgingsengineering for rørledninger og kabel.

Hovedelementene i arbeidet er:
 • Feltarkitektur og ruting av rørledninger og kabel.
 • Design av rørledninger og utvendig coating.
 • Rør-sjøbunn samvirke.
 • Frie spenn, utmatting og ekspansjonsdesign.
 • Tie-in-spool-design.
 • Sjøbunnsintervensjonsdesign (graving, steindumping, grøfting).
 • Design av korrosjonsbeskyttelse.
 • HMS-engineering inkludert analyser av fallende laster.
 • Ansvarlig for interface-aktiviteter.
 • Deltakelse offshore under installasjon samt vakt på land.
Animasjonsfilm. Her kan du bli med under vannet og se hva vi har gjort på Ormen lange: http://bit.ly/17QeK9x

Prosjektdata

 • › År:2010–2013
 • › Kontraktstype: Engineering

Ledige stillinger


  Se alle ledige stillinger


  Design: HK, CMS: Wondercode