Skarv field development

 •  
 
REINERTSENs arbeid omfatter konseptvurderinger, pre-engineering, detail-engineering og oppfølging under installasjon.
Prosjektbeskrivelse
Skarvfeltet ligger ca. 200 km vest for Sandnessjøen. Feltet har en beregnet levetid på 25 år, og vanndypet i området er ca. 350 m.

Utbyggingskonseptet er en flytende forankret plattform (FPSO) som prosesserer brønnstrøm fra de forskjellige brønnlokasjonene. Olje og kondensat vil bli eksportert ved hjelp av tankbåter, mens gassen sendes i rør som knyttes til Åsgard-transportsystemet.

REINERTSENs arbeidsbeskrivelse
REINERTSEN har vært involvert i Skarv-prosjektet fra konseptvurderinger, pre-engineering og oppfølging under installasjon.

Arbeidsomfanget dekker elementer som:
 • Feltlayout og ruting av rørledninger og kabler.
 • Vurdering av alternative løsninger inkludert kostnadsestimering.
 • Teknisk leveransebeskrivelse til forskjellige anbudspakker.
 • Teknisk støtte ved innkjøp av materialer.
 • Utvikling av ny designmetodikk for rørledninger og strukturer.
 • Oppfølging under installasjon.
 • Driftsoppfølgingssystemer.

Prosjektdata

 • › År: 2005–2013
 • › Kontraktstype: Engineering
 • › Oppdragsgiver: BP Norge

Ledige stillinger


  Se alle ledige stillinger


  Design: HK, CMS: Wondercode