Snøhvit field development

 •  
 
REINERTSEN har engineering-kontrakt for videre feltutvikling og rørledning-design.
Prosjektbeskrivelse
Snøhvit-feltet består av tre felt: Snøhvit, Albatross og Askeladd. Feltet utvikles i flere faser. Den første fasen i 2005/2006 dekket selve Snøhvit-feltet og Albatross. Snøhvit-feltet ligger ca. 130 km nordvest for Hammerfest og LNG-fabrikken på Melkøya. Feltet består av fire subsea brønnrammer med til sammen ni gassbrønner samt brønn for C02-injeksjon. Første utbyggingsfase ble dimensjonert for en brønnstrømproduksjon på 20.8 MSm3/sd og transport av uprossesert brønnstrøm til LNG fabrikken. Brønnstrømmen ledes gjennom feltrør til et feltsenter og sendes via en hovedledning til land. Fra land går en CO2-ledning, MEG-/serviceledninger og kabel.

Prosjektfase II skal inkludere Askeladd og vurdere flere feltløsninger. Dette inkluderer vurderinger/felt-layout i forbindelse med kompresjon subsea eller på plattform, ny template for CO2-injeksjon og nye feltrør for produksjon.

REINERTSENs arbeidsomfang
REINERTSEN har blitt tildelt en engineering-kontrakt som dekker aspekter som:
 • Ny feltlayout for å knytte Askeladd til Snøhvits feltsenter
 • Plassering av subsea-kompresjon
 • Rør og kabler på feltet og til/fra land
 • System-layout
 • Ny template for CO2-injeksjon og -produksjon

Prosjektdata

 • › År: 2011–2012
 • › Kontraktstype: Engineering
 • › Oppdragsgiver: Statoil

Ledige stillinger


  Se alle ledige stillinger


  Design: HK, CMS: Wondercode