Åsgard subsea compression

  •  
 
REINERTSEN utfører engineering som inkluderer ruting av rør/kabel, design av alle rør, PLEM'er, beskyttelsesstrukturer og subsea kompressorkontrollstasjon.
Prosjektbeskrivelse:
Åsgard subsea kompresjonsprosjekt har blitt initiert for å opprettholde produksjonsvolum fra feltene Midgard og Mikkel. Et eventuelt lavt produksjonsvolum vil føre til at MEG, vann og kondensat akkumuleres i rørledningen. Dersom produksjonsraten kommer under hydraulisk minimum vil bølger av vann og kondensat komme til plattformen og danne produksjonsproblemer på Åsgard B. For å løse problemet planlegges det å installere en kompressorstasjon ved Midgard for å øke trykket i brønnstrømmen fra Midgard og Mikkel.

REINERTSENs arbeidsomfang:
REINERTSEN har tidligere utført pre-engineering for subsea-delen av prosjektet som inkluderer ruting av rør/kabel, design av alle rør, PLEM'er, beskyttelsesstrukturer og subsea kompressorkontrollstasjon som kontrollerer gassproduksjonen til kompressorstasjonen. REINERTSEN utfører nå detaljengineering av de samme elementene.

Prosjektdata

  • › År:2010–2013
  • › Kontraktstype: Engineering
  • › Oppdragsgiver: Statoil

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode