Maria subsea development feed

  •  
 
FEED-studie av en komplett undervannsutbygging som dekker subsea produksjonssystem inkl. kontrollsystem/umbilical og workover-system, rørledninger med DEH, stigerør, flow assurance, teknisk sikkerhet, kost og plan. 
Målet med Maria subsea FEED var å:
·         Utføre FEED engineering og forberede tekniske dokumenter, tegninger, funksjonelle spesifikasjoner og beskrive arbeidsomfang    for Maria SURF utførelse, som skal danne grunnlag for forespørsel.
·         Utvikle kostnadsanslag og tidsplan for gjennomføringsfasen
·         Identifisere risker i prosjektet og bidra til å løse disse
·         Lage beslutningsgrunnlag med hensyn til nøkkel valg innenfor systemet
·         Gi input til PUD


Engineeringsaktivitetene inkluderte:
·         System Engineering
·         Strømingsanalyser (Flow assurance)
·         Subsea produksjonssystem, ventiltrær, manifold, brønnoverhaling
·         Kontrollsystem
·         Rørledninger
·         Rørlednings komponenter (SSIV, PLEMer og PLETer)
·         Stigerør-system
·         Umbilical-system
·         Kostnader og tidsplan

Prosjektdata

  • › År: 2013–2014
  • › Kontrakt: FEED
  • › Verdi: 15 mill. NOK

Ledige stillinger


    Se alle ledige stillinger


    Design: HK, CMS: Wondercode