PÅGÅENDE PROSJEKTER

 

Maria subsea development feed

Maria subsea development feed › Se prosjektet
 

Åsgard subsea compression

Åsgard subsea compression er et engineeringprosjekt for REINERTSEN. › Se prosjektet
 

Snøhvit field development

Snøhvit field development er en engineeringkontrakt for REINERTSEN. › Se prosjektet
 

Skarv field development

Skarv field development har omfattet konseptvurderinger, engineering og oppfølging under installasjon. › Se prosjektet

AVSLUTTEDE PROSJEKTER

 

Visund Nord Riserbase

Visund Nord Riserbase er en EPC-leveranse av et stigerørsfundament › Se prosjektet
 

Ormen Lange Mid North

Ormen Lange Mid North omfatter detalj- og oppfølgingsengineering for rørledninger og kabel. › Se prosjektet
 

Gorgon og Jansz upstream project

Gorgon og Jansz innbefatter detaljdesign av tilkoblingsrør og rørendeavslutninger. › Se prosjektet
 

P12 pipeline engineering and services detail engineering

Detaljdesign av P12-rørledningen fra Troll A til Kollsnes. › Se prosjektet
Design: HK, CMS: Wondercode